Powiadomienia o statusie zadań backupu

Funkcja powiadomień pozwala Użytkownikowi na kontrolę nad ustawionymi zadaniami backupu i dostarcza pełną informację o stanie wykonywanych kopii zapasowych jego plików. Użytkownik ma możliwość ustawienia powiadomień na adres mailowy.

Użytkownik ma możliwość ustawienia powiadomienia dla każdego zadania backupu w razie wystąpienia sytuacji, o których chce być informowany.

  • O zakończeniu backupu z powodzeniem – użytkownik powiadamiany jest o prawidłowym zakończeniu zadania backupu,
  • O zakończeniu backupu z ostrzeżeniem – użytkownik dostaje powiadomienie o ewentualnych ostrzeżeniach jakie pojawiły się podczas wykonywania zadania backupu,
  • O zakończeniu backupu z błędami – użytkownik informowany jest o błędnym zakończeniu zadania backupu,
  • Gdy backup nie rozpoczął się w ciągu godziny – dzięki przechowywaniu informacji o harmonogramach użytkownika, Comarch IBARD ma możliwość wysyłania powiadomień o nierozpoczęciu zadania zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji użytkownik dostaje informację, że zadany przez niego backup nie rozpoczął się w przeciągu godziny od czasu zaplanowanego w harmonogramie.

Można również korzystać z raportów dobowych podsumowujących przebieg wszystkich zadań backupu.

W celu włączenia raportów dobowych wystarczy przejść do Ustawień klikając na ikonkę w górnym prawym rogu. Następnie w zakładce Powiadomienia włączyć opcję Raport dobowy.

Czy ten artykuł był pomocny?