Moje dane

Opis funkcjonalności w obszarze Moje dane (folder IBARD Sync, przesyłanie danych do chmury, udostępnianie)