Przywracanie kopii zapasowej

Punkty przywracania i odzyskiwanie danych z zapisanej kopii zapasowej