Automatyczna deklaracja materiałów zużytych

Automatyczna deklaracja materiałów zużytych polega na proporcjonalnej deklaracji materiałów zużytych po wcześniejszym zadeklarowaniu partii wyrobu. Na zrzutach ekranu niżej pokazane jest działanie funkcjonalności.

Rys. 1.

Zostało zadeklarowanych 5 sztuk w partii (rys. 2).

Rys. 2.

Proporcjonalne zostaje zadeklarownych automatycznie 5 sztuk z 10 pierwszego materiału. Automatyczne partie są oznaczane niebieską literą A (rys. 3).

Rys. 3.

Automatyczne zużycie drugiego materiału wynosi 25 sztuk z 50 (rys. 4).

Rys. 4.

Z całkowite liczby trzeciego materiału w wysokości 200 sztuk zostaje automatycznie zapisane zużycie 100 sztuk tego materiału (rys. 5).

Rys. 5.

Domyślnie konfiguracja ta jest wyłączona.

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?