Konfiguracja wyszukiwarki na liście operacji

Wyszukiwarka w widoku operacji jest konfigurowalna w aplikacji Supervisor (rys. 1).

Należy skonfigurować według podanego modelu:

[{"pattern" : string(regex),"searchExpressionTransformation" : string}
]

Gdzie:

  • „pattern” stanowi wyrażenie regularne na podstawie którego FE podejmuje decyzję czy wyodrębnić fragment zeskanowanego kodu jako wyszukiwana fraza.
  • „searchExpressionTransformation” stanowi wyrażenie na podstawie którego budowana jest wyszukiwana fraza.
Rys. 1.
Rys. 2.

Przykładowa konfiguracja:

Przykład
{
„pattern”: „^(.*)(?:\\.|\\/).*$”,
„searchExpressionTransformation”: „$1”
}

Konfiguracja ma na celu wyodrębnienie określonej części ciągu. Przechwytuje wszystko przed ostatnią kropką (.) lub ukośnikiem (/) w ciągu. Wyodrębniona część jest brana pod uwagę w wyszukiwaniu, czyli dla wartości „065813/848484” wyszukiwarka będzie uwzględniać tylko „065813”, a resztę ignorować (rys. 3, 4).

Rys. 3.
Rys. 4.

Tak samo dla wyszukiwanej operacji o wartości „058707.83736464” zostanie uwzględniona tylko część „058707” (rys. 5, 6).

Rys. 5.
Rys. 6.

Wartość domyślna to null.

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?