Blokowanie przekraczania docelowej ilości wyrobu w operacji

Konfiguracja blokowania przekraczanie docelowej ilości wyrobu pozwala na wzięcie pod uwagę tylko ilości OK lub ilości OK i NOK razem.

Przykładowo operator pracuje na operacji, która docelowo wymaga wyprodukowania 10 sztuk produktu. Zadeklarowana została jedna partia OK z 1 sztuką produktu (rys. 1).

Rys. 1.

Użytkownik będzie chciał zadeklarować kolejną partię wyrobu, więc wybiera przycisk DODAJ PARTIĘ MATERIAŁU OK (rys. 2).

Rys. 2.

Po pojawienia się okna do deklaracji operator deklaruje 9 sztuk w partii. Gdy wciśnie przycisk +1 system nie pozwoli tej ilości już dodać (rys. 3).

Rys. 3.

Pojawi się informacja o próbie deklaracji ponad docelową ilość w operacji (rys. 4).

Rys. 4.

Gdy została wyprodukowana docelowa ilość produktów ponowne wciśnięcie przycisku DODAJ PARTIĘ MATERIAŁU OK spowoduje pojawienie się okna informującego o osiągnięciu docelowej ilości (rys. 5).

Rys. 5.

Operator będzie mógł kontynuować operację, żeby dokończyć na przykład zaległe plany kontroli lub wykonać inne czynności przygotowujące do zakończenia operacji (rys. 6). Drugą opcją jest przycisk ZAKOŃCZ OPERACJĘ, które prowadzi do okna z Podsumowaniem operacji (rys. 7).

Rys. 6.
Rys. 7.

W przypadku ustawienia liczenia wartości OK jako docelowa ilość wyroby NOK można deklarować bez limitu (rys. 8, 9). Dla wartości OK+NOK system nie pozwoli na taką akcję użytkownikowi.

Rys. 8.
Rys. 9.

Domyślna wartość to „”.

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?