Ukrywanie kwoty przyznanego i wykorzystanego limitu kredytowego kontrahenta

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość ukrywania niektórych informacji dotyczących limitu kredytowego, takich jak:

  • Wartość bieżącego limitu kredytowego,
  • Wykorzystana kwota limitu kredytowego,
  • Dozwolona ilość po przekroczeniu terminu,
  • Kwota następnego limitu kredytowego,
  • Dozwolona wielkość po przekroczeniu terminu dla następnego limitu kredytowego.
Umożliwiono również pobieranie limitów kredytowych w walutach obcych. Jeżeli limit kredytowy dla danego kontrahenta został zdefiniowany w systemie w innej walucie i na karcie Kontrahenta waluta obca ustawiona jest jako domyślna wówczas limit kredytowy na karcie Kontrahenta w aplikacji wyświetla się w walucie obcej.

Ustawienie limitu kredytowego na kontrahencie
Ustawienie domyślnej waluty na karcie kontrahenta

W plikach konfiguracyjnych znajdujących się w katalogu Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods znajduje się parametr  [IsContractorsCreditLimitsValueVisible], odpowiedzialny za ukrywanie/odkrywanie informacji o przyznanej oraz wykorzystanej kwocie limitu. Dzięki tej funkcjonalności przedstawiciel handlowy będzie miał dostęp tylko do kwoty limitu pozostającej do wykorzystania przez kontrahenta oraz kwot dozwolonych po terminie i przeterminowanych.

Domyślna wartość tego parametru jest wartość „1”.

Czy ten artykuł był pomocny?