Blokada wystawiania dokumentów dla określonych kontrahentów

Aplikacja Comarch Mobile Sprzedaż umożliwia skonfigurowanie jakie typy dokumentów mają być dostępne dla poszczególnych kontrahentów. Jeden kontrahent może mieć udostępniony dany typ dokumentu, podczas gdy dla innego kontrahenta typ ten może zostać ukryty – przykład na poniższym rysunku.

Różne typy dokumentów możliwe do wyboru dla różnych kontrahentów

Istnieje także możliwość ukrycia wszystkich typów dokumentów dla kontrahenta. Wówczas po wybraniu opcji: Dodaj dokument, w aplikacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, jak na poniższym rysunku.

Uwaga
Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiada parametr BlockAddingDocument. Więcej informacji na temat dostępnych parametrów TUTAJ.
Komunikat wyświetlany, jeżeli wszystkie typy dokumentów zostaną zablokowane dla kontrahenta

Czy ten artykuł był pomocny?