Cofanie dokumentów do bufora

Spis treści
Cofanie dokumentu do bufora odbywa się poprzez wybranie przycisku , który jest dostępny z poziomu okna: Dokumenty w menu rozwijanym dla danego dokumentu:

Okno: Dokumenty, lista przycisków rozwijanych

Dodatkowo podczas podglądu dokumentu zatwierdzonego, który nie został jeszcze zsynchronizowany do systemu Comarch ERP Altum istnieje możliwość cofnięcia dokumentu do bufora poprzez wybranie przycisku .

Podgląd dokumentu, opcja Edytuj

Po wybraniu opcji: [Tak], dokument zostanie cofnięty do bufora.

Komunikat towarzyszący cofaniu dokumentu do bufora
Dokument ZS cofnięty do bufora

Usuwanie dokumentów

Usunięcie dokumentu będącego w buforze odbywa się poprzez wybranie przycisku . Opcja jest dostępna z poziomu okna: Dokumenty w menu rozwijanym dla danego dokumentu:

Podgląd dokumentu, opcja Usuń

Po wybraniu opcji Komunikat towarzyszący usuwaniu dokumentu, dokument zostanie usunięty.

Komunikat towarzyszący usuwaniu dokumentu

Czy ten artykuł był pomocny?