Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

Synchronizacja konfiguracji i ustawień dla mechanizmu podzielonej płatności

Do poprawnego działania mechanizmu podzielonej płatności w aplikacji Comarch Mobile wymagane jest synchronizowanie z Comarch ERP XL następujących elementów:

 • Parametr: W księgowości i w handlu w konfiguracji firmy w sekcji Podzielona płatność wg przepisów polskich
  Konfiguracja: Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich w księgowości i w handlu
 • Parametr znajdujący się na karcie kontrahenta na zakładce Handlowe: Podzielona płatność
  Karta kontrahenta, podzielona płatność
 • Parametr: Podzielona płatność MPP na karcie towaru
Karta towaru z podzieloną płatnością

Zmiany w aplikacji Comarch Mobile 2019.5

1. Karta towaru

Jeżeli z poziomu systemu ERP karta towaru została oznaczona parametrem MPP (Podzielona płatność), wówczas w aplikacji Comarch Mobile w szczegółach towaru prezentowana jest odpowiednia informacja odnośnie klasyfikacji towaru:

Karta towaru z podzieloną płatnością

2. Karta kontrahenta

Jeżeli na kartotece kontrahenta w systemie ERP XL zaznaczono parametr Płatność z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), wówczas w aplikacji na karcie kontrahenta w sekcji Księgowe pojawi się informacja o płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Karta kontrahenta z Płatnością z wykorzystaniem podzielonej płatności
Edycja na karcie kontrahenta

3. Obsługa MPP na dokumentach

Parametr Podzielona płatność można zmienić tylko na dokumencie w buforze.

Nagłówek dokumentu FS
Uwaga
Jeżeli na karcie kontrahenta parametr: Płatność z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności jest zaznaczony oraz po stronnie systemu ERP jest włączona odpowiednia konfiguracja dotycząca obligatoryjnego stosowania MPP, wówczas podczas zapisu/zatwierdzeniu dokumentu parametr Podzielona płatność znajdujący się na nagłówku dokumentu zostanie automatycznie ustawiony na wartość TAK.

4. Wydruki

Jeżeli w nagłówku FS, FSL parametr Podzielona płatność ustawiony został na wartość: Tak, to na wydruku pod informacją o podsumowaniu wartości dokumentu dla poszczególnych stawek VAT będzie widoczna adnotacja Mechanizm podzielonej płatności.

Wydruk dokumentu FS- adnotacja: Mechanizm podzielonej płatności
Uwaga

Parametr Podzielona płatność na nagłówku dokumentu jest automatycznie zaznaczany podczas zapisu/zatwierdzenia dokumentu handlowego w aplikacji jeżeli:

 • w systemie ERP włączona jest odpowiednia konfiguracja dotycząca obligatoryjnego stosowania MPP
 • transakcja na dokumencie jest krajowa
 • wybrany kontrahent na dokumencie jest kontrahentem o typie podmiot gospodarczy
 • na dokumencie znajdują się towary, na których zaznaczony jest parametr: Podzielona płatność
 • końcowa wartość brutto dokumentu jest większa lub równa 15 000
 • wybrana forma płatności na dokumencie jest różna od Gotówki

Parametr Podzielona płatność można zaznaczyć również ręcznie na dokumentach handlowych: FS, FSL.

Czy ten artykuł był pomocny?