Dodanie towaru do Koszyka

Towar może zostać dodany do Koszyka z poziomu:

  • listy towarów istnieje możliwość dodania towaru do Koszyka:
Dodanie towaru do koszyka

 – Dodanie towaru do koszyka

  • Wpisując ręcznie kod EAN wagowy/cenowy i zatwierdzenie Enterem
  • Skanując kod za pomocą aplikacji Barcode Scanner
W oknie umożliwiającym dodanie towaru do Koszyka określa się  ilość oraz  rabat dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona.

Jeżeli promocje są widoczne z poziomu okna dostępne są informacje widoczne na rysunku poniżej.

Okno: skrócona kalkulacja elementu

Istnieje możliwość ukrywania cen początkowych i rabatów – Przedstawiciel pracujący w aplikacji może tylko operować ceną końcową (po uwzględnieniu wszystkich rabatów), ale nie ma możliwości wglądu w to, jakie promocje złożyły się na tą cenę oraz jaki rabat otrzymał odbiorca towarów. Więcej informacji na temat ukrywania cen i rabatów  można znaleźć TUTAJ i TUTAJ.

Okno: skrócona kalkulacja elementu (promocje niewidoczne) – ukrycie cen początkowych i rabatów

Jeżeli w aplikacji jest włączona obsługę marży minimalnej dla danego towaru, to w sytuacji, gdy Przedstawiciel w oknie małej kalkulacji dla danego towaru wprowadzi zbyt wysoką wartość rabatu lub zbyt niską cenę końcową, zadziała blokada i pojawi się komunikat „Uzyskana marża jest za niska”.

Okno: Mała kalkulacja, komunikat: „Uzyskana marża jest za niska”

Identyczna blokada oraz komunikat pojawia się również w momencie, gdy Przedstawiciel w oknie pełnej kalkulacji wprowadzi zbyt niskie wartości dla dowolnego pola możliwego do edycji tj. Marża uzyskana (%), Rabat (%), Końcowa oraz Wartość Elementu (PLN).

Czy ten artykuł był pomocny?