Dodawanie atrybutów oraz załączników na nagłówek dokumentu

Aby użytkownik posiadał możliwość przypisania danego atrybutu na pozycję dokumentu konieczne jest jego właściwe zdefiniowanie oraz przypięcie do odpowiedniego obiektu w systemie Comarch ERP Altum. Natomiast, aby użytkownik mógł przypisać daną klasę atrybutu na nagłówek dokumentu konieczne jest jej właściwe zdefiniowanie oraz przypięcie do odpowiedniego obiektu w systemie ERP.

W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów:

  • Data
  • Flaga
  • Tekst
  • Liczba
  • Lista
  • Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu przycisku  strona zostanie otwarta.

Jeżeli dany atrybut jest oznaczony jako Wymagany w systemie Comarch ERP Altum, w aplikacji Comarch Mobile Zakupy jest oznaczony znakiem .

Uwaga
Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu (towar).

Na nagłówek dokumentu można dodać z poziomu każdego okna dostępnego podczas jego tworzenia informację dodatkową (atrybut).  Aby dodać atrybut należy nacisnąć przycisk  i wybrać opcję Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasę atrybutu i wpisać bądź wybrać wartość. Aby użytkownik posiadał możliwość przypisania danej klasy atrybutu na nagłówek dokumentu konieczne jest jej właściwe zdefiniowanie oraz przypięcie do odpowiedniego obiektu w systemie Comarch ERP Altum. W tym celu należy w systemie Comarch ERP Altum na klasie atrybutu zakładka [Ogólne] zaznaczyć możliwość [Podglądu i Edycji] w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż oraz przypiąć ją do odpowiedniego obiektu.

Aby dodać atrybut na nagłówek dokumentu należy:

  • rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasy atrybutów i wpisać/wybrać wartość,
  • lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Informacje dodatkowe na nagłówku dokumentu.

Aby dodać załącznik na nagłówku dokumentu należy:

  • rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj załącznik,
  • lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Załączniki na nagłówku dokumentu.
Dodawanie atrybutów i załączników na nagłówku dokumentu

 

Więcej informacji o załącznikach w aplikacji znajduje się TUTAJ.

Czy ten artykuł był pomocny?