Dodawanie danych kontrahenta

 Dodawanie danych kontaktowych kontrahenta

W sekcji: Kontakty istnieje możliwość dodania danych kontaktowych kontrahenta przypisanych do adresu głównego. Okno dodawania kontaktów w aplikacji mobilnej zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Rejestracja kontaktu

 – Dodanie kontaktu

 – Usunięcie kontaktu

Dodawanie innych adresów kontrahenta

W sekcji: Inne adresy istnieje możliwość dodania adresów dodatkowych. Okno dodawania adresu zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Dodawanie adresu dodatkowego

Po uzupełnieniu wymaganych pól i zapisie adres zostaje dodany do sekcji: Inne adresy. Użytkownik może modyfikować wprowadzone dane za pomocą przycisków: Edytuj  , Usuń  lub dodać kolejny adres do sekcji: Inne adresy za pomocą przycisku: Dodaj  .

Dodawanie osób kontaktowych kontrahenta

W sekcji: Osoby kontaktowe istnieje możliwość dodania osoby kontaktowej kontrahenta poprzez naciśnięcie przycisku:  . Okno dodawania osoby kontaktowej zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Dodawanie osoby kontaktowej

Pole Nazwisko jest polem obowiązkowym, bez wypełniania, którego nie będzie możliwy zapis osoby kontaktowej.

Zapisana osoba kontaktowa będzie dostępna w sekcji: Osoby kontaktowe. W sekcji tej użytkownik może modyfikować wprowadzone dane za pomocą przycisków: Edytuj  , Usuń   lub dodać kolejną osobę kontaktową za pomocą przycisku: Dodaj  .

Czy ten artykuł był pomocny?