Rejestracja nowego kontrahenta

Istnieje możliwość dodania nowej karty kontrahenta w aplikacji (jeśli operator posiada odpowiednie uprawnienia). W celu rejestracji nowej karty kontrahenta należy z poziomu listy kontrahentów wybrać przycisk:  dostępny w pasku górnym każdej z zakładek listy kontrahentów. W przypadku braku uprawnień danego operatora do dodawania nowych kontrahentów, przycisk rejestracji nowej karty będzie ukryty.

Przycisk na liście kontrahentów do dodawania nowego kontrahenta

Okno rejestracji nowego kontrahenta składa się z danych zaprezentowanych na rysunku poniżej.

Uwaga
Pola obowiązkowe do wypełnienia są oznaczone czerwoną czcionką. Istnieje możliwość określenia wymagalności pól w pliku …\Serwer synchronizacji\Methods\contractorstypes\contractorstypes.altum20170.statement. Dostępne opcje:

  • 1 – Pole jest wymagane,
  • 2 – Pole będzie dostępne do edycji,
  • 4 – Zmiana pola wpłynie na zmianę adresu.

Możliwe jest sumowanie powyższych wartości.

Uwaga
W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość określenia, które pola mają być dostępne do uzupełnienia w aplikacji.
Rejestracja nowej karty kontrahenta
Uwaga
W przypadku dezaktywacji formy płatności w systemie ERP podczas rejestracji nowego kontrahenta zarchiwizowana forma płatności nie będzie dostępna.
Uwaga
W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż we współpracy z Altum istnieje możliwość automatycznego przypisywania kodu i nazwy dla nowo dodawanego kontrahenta z poziomu urządzenia mobilnego.

W celu zapisania nowego kontrahenta należy wypełnić wszystkie wymagane pola i zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem:  .

Czy ten artykuł był pomocny?