Weryfikacja kontrahenta w bazach

W aplikacji Comarch Mobile na liście kontrahentów istnieje możliwość zweryfikowania numeru NIP kontrahenta w:

 • Systemie VIES (VAT Information and Exchange System)
 • Systemie GUS
 • Systemie VAT
 • Bazie danych systemu ERP
 • Bazie mobilnej Przedstawiciela
W celu uruchomienia funkcji weryfikacji numeru NIP kontrahenta należy z poziomu listy kontrahentów wybrać przycisk:   dostępny w pasku górnym listy kontrahentów. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno jak na rysunku poniżej:

Weryfikacja, czy kontrahent znajduje się w bazie danych

Istnieje także możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta w momencie rejestracji karty nowego kontrahenta. Wówczas po wybraniu opcji dodawania nowego kontrahenta (przycisk „+”) zostaje wyświetlone okno do weryfikacji numeru NIP.

Po wpisaniu numeru NIP i naciśnięciu przycisku „Sprawdź” aplikacja sprawdza czy kontrahenta o wskazanym numerze NIP znajduje się w :

 • Systemie VIES (VAT Information and Exchange System)
 • Systemie GUS
 • Systemie VAT
 • Bazie danych systemu ERP
 • Bazie mobilnej Przedstawiciela
Uwaga
Funkcjonalność weryfikacji numeru NIP w bazie systemu VIES oraz w bazie systemu ERP wymaga dostępu do Internetu.
Okno wyświetlane w przypadku poprawnej weryfikacji kontrahenta i przy braku połączenia z internetem

Funkcjonalność umożliwia różną konfigurację weryfikacji kontrahenta podczas dodawania:

 • Jeżeli kontrahent o podanym numerze NIP zostanie odnaleziony w bazie danych systemu ERP, opcja „Dodaj” jest aktywna i można dodać kontrahenta o takim samym numerze NIP. Formularz dodawania nowego kontrahenta zostanie automatycznie uzupełniony wcześniej wpisanym numerem NIP.
 • Blokada – jeżeli kontrahent o podanym numerze NIP zostanie odnaleziony w bazie danych, opcja „Dodaj” jest nieaktywna i nie można dodać kontrahenta o takim samym numerze NIP.
 • Jeżeli kontrahent nie został znaleziony w systemie ERP lub Comarch Mobile, opcja „Dodaj” jest aktywna. Po jej wyborze zostanie wyświetlone okno dodawania nowego kontrahenta, w którym to zostanie automatycznie wpisany numer NIP.
Uwaga
Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiada parametr CanAddContractorWithChecking. Więcej informacji na temat konfiguracji parametru znajduje się TUTAJ
Okno wyświetlane w przypadku poprawnej weryfikacji numeru NIP jeśli dodanie kontrahenta o takim
samym numerze NIP zostało zablokowane

Jeżeli kontrahent zostanie odnaleziony w bazie systemu VIES/GUS i opcja Dodaj jest aktywna, wówczas po jej wybraniu automatycznie wypełnione zostaną pola z:

 • Numerem NIP
 • Nazwą
 • Adresem kontrahenta
Automatyczne wypełnienie pól podczas dodawania nowego kontrahenta.

W Ustawieniach aplikacji istnieje także możliwość określenia z jakiego systemu (VIES czy GUS) mają być preferowane dane przy zakładaniu karty kontrahenta z weryfikacją numeru NIP. Domyślnie ustawiana jest opcja: VIES.

Ustawienie w aplikacji, z jakiego systemu mają być preferowane dane przy zakładaniu karty nowego kontrahenta z weryfikacją numeru NIP

Weryfikacja numeru NIP kontrahenta jest możliwa także podczas edycji kontrahenta. Po sprawdzeniu numeru NIP i odnalezieniu kontrahenta w bazie danych, użytkownik może wybrać opcję Aktualizuj celem aktualizacji lub zmiany danych kontrahenta. Zanim użytkownik dokona ostatecznej zmiany danych kontrahenta, zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem. Dopiero po potwierdzeniu komunikatu, dane kontrahenta zostaną zmienione.

Weryfikacja numeru NIP podczas edycji karty kontrahenta
Aktualizacja danych kontrahenta

Również dostępna jest weryfikacja po numerze PESEL. Opcję weryfikacji po numerze PESEL jest wywoływana analogicznie jak po NIP.

Weryfikacja kontrahenta po numerze PESEL

 

Czy ten artykuł był pomocny?