Elementy w definicji program lojalnościowego

Name – Nazwa program lojalnościowego

SettleDocumentsValue – flaga bitowa określająca na jakich dokumentach bierze udział program lojalnościowy

 • Typy dokumentów i wartości
 • 1 –OS
 • 2 –ZS
 • 4 – FS
 • 8 – PA
 • 16 – WZ
 • 32 – WM
 • Wartość pola 5 oznaczać będzie, że rozliczenie punktów dostępne będzie na dokumentach OS i FS (1+4).

CheckContractorStatusQuery – Zapytanie sprawdzające czy dany kontrahent bierze udział w programie lojalnościowym oraz zwraca liczbę punktów dostępnych dla kontrahenta. Zwrócenie wiersza oznacza, że kontrahent bierze udział w programie lojalnościowym. Parametry wejściowe:

 • @DocumentType – typ dokumentu. Wartość zgodna z wartościami z punktu drugiego.
 • @ContractorId – identyfikator kontrahenta
 • @LoyaltyProgramId – identyfikator programu lojalnościowego
 • @EditedDocumentId – identyfikator dokumentu, który jest teraz aktualnie reedytowany (został tylko zapisany wcześniej, został cofnięty do bufora)
 • Kolumny wyjściowe
 • Liczba punktów dostępnych do zużycia przez kontrahenta

CheckArticleStatusQuery – Zapytanie sprawdzające czy dany towar jest dostępny w danym programie lojalnościowym oraz zwraca liczbę punktów do rozliczenia na pozycji. Parametry wejściowe:

 • @ArticleId – identyfikator towaru na który wystawiana jest pozycja
 • @StartGrossPrice – początkowa cena brutto
 • @StartNetPrice – początkowa cena netto
 • @Quantity – ilość w jednostce bazowej
 • @AvailablePoints – liczba dostępnych punktów kontrahenta
 • @EditedDocumentId – identyfikator edytowanego dokumentu
 • @VatRate – stawka VAT (np. dla 23% – parametr ten będzie miał wartość 23)
 • @VatDirection – kierunek VAT (0 – Netto, 1 – Brutto)
 • Kolumny wyjściowe
 • MaxPointsToSettleValue – maksymalna liczba punktów możliwa do rozliczenia na pozycji
 • EndGrossPrice – końcowa cena brutto na pozycji po rozliczeniu punktów MaxPointsToSettleValue

InitialMessageQuery – Zapytanie tworzące komunikat powitalny. Parametry wejściowe:

 • @DocumentType – typ dokumentu. Wartość zgodna z wartościami z punktu drugiego.
 • @ContractorId – identyfikator kontrahenta
 • @LoyaltyProgramId – identyfikator programu lojalnościowego
 • @EditedDocumentId – identyfikator dokumentu, który jest teraz aktualnie reedytowany (został tylko zapisany wcześniej, został cofnięty do bufora)
 • Kolumny wyjściowe
 • InitialMessageText – komunikat powitalny. Może zawierać proste tagi html’owe w celu sformatowania tekstu. (np. Dodanie nowej linii <br />, Zmiana koloru fragmentu tekstu <font color=”#FF0000″></font>, itd.)

AfterRemovePositionLoyaltyProgramQuery – Zapytanie wykonywane po usunięciu rozliczenia programu lojalnościowego na pozycji. Służy do wycofania zmian wykonanych  w AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery. Parametry wejściowe:

 • @LoyaltyProgramId – identyfikator programu lojalnościowego
 • @ProgramName – nazwa programu lojalnościowego
 • @AttributeObjectType – typ atrybutów dla pozycji
 • @ObjectId – identyfikator dokumentu
 • @ObjectIsLocal – identyfikator dokumentu
 • @ObjectSubId – identyfikator pozycji
 • @ObjectSubIsLocal – identyfikator pozycji
 • Obsługiwane jest wiele zapytań w ramach tej samej definicji. Separator skryptów „;GO;

AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery – Zapytanie wykonywane po zapisie dokumentu – dla każdej pozycji, która zostaje rozliczona za pomocą programu lojalnościowego. Parametry wejściowe:

 • @LoyaltyProgramId
 • @ProgramName
 • @SettledPoints
 • @AttributeObjectType
 • @ObjectId
 • @ObjectIsLocal
 • @ObjectSubId
 • @ObjectSubIsLocal
 • @StartGrossPrice – cena początkowa brutto
 • @StartNetPrice – cena początkowa netto
 • @StartGrossValue – wartość brutto
 • @StartNetValue – wartość netto
 • Obsługiwane jest wiele zapytań w ramach tej samej definicji. Separator skryptów „;GO;

AfterRemoveDocumentLoyaltyProgramQuery – Zapytanie wykonywane po usunięciu rozliczenia programu lojalnościowego z dokumentu. Służy do wycofywania zmian wykonanych w AfterAddDocumentLoyaltyProgramQuery. Parametry wejściowe:

 • @LoyaltyProgramId
 • @ProgramName
 • @SettledPoints
 • @AttributeObjectType
 • @ObjectId
 • @ObjectIsLocal
 • @ObjectSubId
 • @ObjectSubIsLocal
 • Obsługiwane jest wiele zapytań w ramach tej samej definicji. Separator skryptów „;GO;

AfterAddDocumentLoyaltyProgramQuery – Zapytanie wykonywane po zapisie dokumentu z rozliczeniem programu lojalnościowego. Parametry wejściowe:

 • @LoyaltyProgramId
 • @ProgramName
 • @SettledPoints
 • @AttributeObjectType
 • @ObjectId
 • @ObjectIsLocal
 • @ObjectSubId
 • @ObjectSubIsLocal
 • Obsługiwane jest wiele zapytań w ramach tej samej definicji. Separator skryptów „;GO;

Czy ten artykuł był pomocny?