Struktura definicji programu lojalnościowego

Przygotowane definicje programów lojalnościowych należy umieścić w pliku z rozszerzeniem XML w katalogu [LoyaltyProgramsDefinitions] katalogu głównego serwera synchronizacji Comarch Mobile Sprzedaż. Nazwa pliku musi składać się z <IdProgramuLojalnosciowego><NazwaProgramuLojalnosciowego>.xml(np.12#NaszaLojalnosc.xml). Synchronizacja definicji do urządzeń mobilnych odbywa się po każdej modyfikacji w plikach definicji. Aby usunąć już zsynchronizowaną definicję z urządzeń mobilnych należy zmienić id programu na wartość ujemną (np.-12#NaszaLojalnosc.xml). Taka definicja zostanie usunięta przy następnej synchronizacji.

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<LoyaltyProgram>

<Name>…</Name>

<SettleDocumentsValue>…</SettleDocumentsValue>

<CheckContractorStatusQuery>

</CheckContractorStatusQuery>

<CheckArticleStatusQuery>

</CheckArticleStatusQuery>

<InitialMessageQuery>

</InitialMessageQuery>

<AfterRemovePositionLoyaltyProgramQuery>

</AfterRemovePositionLoyaltyProgramQuery>

<AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery>

</AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery>

<AfterRemoveDocumentLoyaltyProgramQuery>

</AfterRemoveDocumentLoyaltyProgramQuery>

<AfterAddDocumentLoyaltyProgramQuery>

</AfterAddDocumentLoyaltyProgramQuery>

</LoyaltyProgram>

Czy ten artykuł był pomocny?