Synchronizacja punktów lojalnościowych kontrahentów

Aby umożliwić synchronizację punktów lojalnościowych kontrahentów należy zaimplementować metody synchronizacji obiektu [contractorsloyaltypoints]:

[contractorsloyaltypoints.*.statement] – zapytanie pobierające aktualne stany punktów kontrahentów. Zwracane kolumny:

  • OperationType – typ operacji (dodawanie, usuwanie, edycja)
  • OperationTS – timestamp synchronizacji
  • LoyaltyProgramId – identyfikator programu lojalnościowego
  • ContractorId – identyfikator kontrahenta
  • Points – liczba dostępnych punktów do rozliczenia przez kontrahenta
  • LockedPoints – liczba punktów dostępnych lecz zablokowanych do rozliczenia. Obecnie parametr ten nie jest jeszcze obsługiwany, dlatego zawsze kolumna ta powinna zwracać wartość 0.
[contractorsloyaltypoints.*.xml] – definicja metody synchronizacji, triggery aktualizujące timestampy wierszy.

Czy ten artykuł był pomocny?