Filtrowanie list

Na listach istnieje możliwość wykorzystania różnego rodzaju sposobów filtrowania, aby uzyskać zawężoną listę rekordów. Służy do tego pole z przyciskami dostępne na dole listy.

Filtr na listach

Filtrowanie poprzez wybór z kryterium z listy

Naciśnięcie przycisku: podnosi listę filtrów dostępnych na danej liście.

Wyszukiwanie w liście towarów dostępnych z poziomu dokumentu ZS

Dłuższe przytrzymanie na danym kryterium powoduje wyświetlenie okna przedstawionego poniżej.

Opcje dostępne w filtrze po dłuższym przytrzymaniu palca na danym kryterium

W przypadku wyboru opcji [Szybkie wybieranie] dany filtr zostanie umieszczony na liście w sposób zaprezentowany poniżej. natomiast w przypadku wyboru opcji filtra zostanie wyświetlone okienko z możliwością wyboru typu dokumentów.

Filtr dostępny na liście po wybraniu opcji: [Szybkie wybieranie]
Naciśnięcie kryterium otwiera okno pozwalające na wybór wartości.

Wybór wartości filtra Grupy na liście towarów

W oknie można wpisać część tekstu, aby zawęzić listę wartości, które mają zostać wyszukane – zostało to przedstawione poniżej.

Filtrowanie za pomocą tekstu – wpisywanie treści w pole wyboru grupy towarów

Filtrowanie za pomocą tekstu

Wpisując tekst w pole tekstowe lista jest automatycznie zawężana do wierszy spełniających kryterium wpisanego tekstu – nie ma potrzeby naciskania dodatkowych przycisków. Użycie spacji oddziela wpisywany ciąg znaków.

Przyklad
Wyszukanie towaru o nazwie: Farba czerwona 10 litrów mogłoby się odbyć po wpisaniu tekstu: „Fa cz 10.”

Istotne jest również to, że sprawdzane frazy niekoniecznie muszą być widoczne na wyświetlanej liście.

Filtr tekstowy na liście towarów

Dłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje usunięcie tekstu wpisanego do filtra.

Filtrowanie głosowe

Przycisk  umożliwia filtrowanie głosowe. Aby wykorzystać tę opcję wymagany jest dostęp do Internetu. Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk i będzie miał dostęp do Internetu, to pojawi się ekran jak poniżej. Jeżeli wypowiedziany tekst zostanie rozpoznany, to lista zostanie zawężona do rekordów spełniających wypowiedziane słowa.

Uruchomienie opcji wprowadzania głosowego

Filtrowanie za pomocą kodu kreskowego

Przycisk  umożliwia sczytywanie kodów kreskowych kontrahentów lub towarów.

Czy ten artykuł był pomocny?