Paski górne oraz zakładki

Pasek górny

W aplikacji zostały obsłużone paski górne – actionbar-y.

Pasek górny każdego okna podzielony został na trzy sekcje zaprezentowane poniżej:

Pasek górny na dokumencie ZS

Przycisk  widoczny jest wówczas, gdy w danym oknie dostępne są więcej niż dwa przyciski na pasku górnym.

Po naciśnięciu na wspomniany przycisk wyświetlane są pozostałe dostępne opcje.

Pasek górny na dokumencie ZS, pozostałe dostępne przyciski

Obsługa zakładek

W przypadku, gdy okno posiada więcej niż jedną zakładkę wówczas w górnej jego części pojawiają się kropki oznaczające ilość zakładek oraz informację, na której zakładce w danym momencie znajduje się przedstawiciel handlowy.

Przykład oznaczenia zakładek okna

Pomiędzy zakładkami można przechodzić przesuwając je w prawo lub w lewo w zależności od tego, która zakładka jest obecnie wyświetlana.

Dodatkowo można od razu otworzyć wybraną zakładkę wykonując gest „uszczypnięcia” – najprościej go wykonać w następujący sposób: dotknąć ekranu palcem wskazującym u góry ekranu oraz kciukiem u dołu ekranu, a następnie złączyć oba palce przeciągając po ekranie. Jeżeli gest zostanie wykonany prawidłowo, to wyświetlane są obrazy prezentujące wszystkie dostępne zakładki z możliwością wskazania dowolnej z nich.

Wybranie dowolnej zakładki okna

Czy ten artykuł był pomocny?