Historyczność transakcji

Z poziomu skróconej jak i pełnej kalkulacji elementu istnieje możliwość skopiowania ilości oraz ceny użytej w poprzednich transakcjach dla wybranego kontrahenta.

Informacje są prezentowane, jeżeli w ustawieniach aplikacji został zaznaczony parametr: pokazuj elementy historyczne.

Ustawienia aplikacji: parametry historyczności

Przeniesienie wartości do aktualnie wystawianego dokumentu odbywa się poprzez wybranie ilości lub ceny w prezentowanym oknie dotyczącym historyczności.

Okno: skrócona kalkulacja elementu

Naciśnięcie przycisku [Zapisz] spowoduje przypisanie wybranej ilości lub ceny, natomiast wybranie [Anuluj] spowoduje wyświetlenie poprzedniej ceny i ilości, w której towar występował na dokumencie.

W oknie dużej kalkulacji w sekcji dokumenty wyświetlone zostaną dokumenty historyczne, w których wykorzystano dany towar. Istnieje możliwość skopiowania ceny i ilości towaru z dokumentu historycznego, podejrzenie dokumentu historycznego i wysłanie.

Okno dużej kalkulacji elementu

Czy ten artykuł był pomocny?