Kafelek Dokumenty

Kafelek Dokumenty

Kafelek Dokumenty umożliwia wyświetlenie i filtrowanie wszystkich dokumentów zgromadzonych w bazie mobilnej poza dokumentami magazynowymi (MM+, MM-, PM, WM).

Lista dokumentów wyświetlonych z poziomu kafelka Dokumenty.

Standardowym gestem otwierającym menu kontekstowe rekordu jest dłuższe przytrzymanie palca na danej pozycji. Dodatkowo w miejscach, gdzie takie menu kontekstowe jest dostępne znajduje się przycisk: , który również umożliwia jego otwarcie. Opcje w menu kontekstowe mogą się różnić w zależności od statusu dokumentu:

 • Dokument niezatwierdzony – dostępne opcje:
  • [Edytuj] - edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego naniesienie dodatkowych zmian i zatwierdzenie,
  • [Podgląd] - podgląd dokumentu.
  • [Usuń] - usunięcie dokumentu będącego w buforze.
 • Dokument zatwierdzony – dostępne opcje:
  • [Edytuj] - edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego cofnięcie zatwierdzenia dokumentu i przejście do jego edycji, opcja dostępna, jeżeli dokument nie został wysłany do systemu ERP
  • [Podgląd] - podgląd dokumentu,
  • [Wyślij] - wysłanie dokumentu na e-mail/do drukarki.

Pobrane dokumenty z systemu na liście dokumentów w kaflu Dokumenty oraz na liście dokumentów z poziomu karty kontrahenta oznaczone są dodatkową ikoną .

Filtrowanie dokumentów

Z poziomu listy dokumentów istnieje dodatkowa możliwość filtrowania po statusie dokumentu.

W aplikacji została dodana możliwość filtrowania dokumentów zamówień, które zostały zmodyfikowane po stronie systemu ERP, za pomocą filtra „Zmodyfikowane w ERP. Dokumenty zmodyfikowane w systemie ERP mają odtąd także specjalne oznaczenie – ikonę żółtego ołówka, która dodatkowo sugeruje, że pewne dane na dokumencie zostały zmienione.

Możliwość filtrowania dostępna jest zarówno z poziomu listy wszystkich dokumentów, jak i listy dokumentów konkretnego kontrahenta.

Obsługa filtru ‘Zmodyfikowane w systemie ERP’ wymaga na oddziale mobilnym w systemie ERP Altum na dokumencie ZS zaznaczenia opcji ‘Synchronizuj informacje o stanie realizacji zamówień’.

Dodatkowe filtry na liście dokumentów i odfiltrowany dokument

W oknie dokumenty  istnieje również możliwość szybkiego dostępu do rejestracji określonych typów dokumentów. Wcześniej jednak należy określić, jakie typy dokumentów mają być widoczne w tym oknie dla operatora. W  tym celu w ustawieniach aplikacji w sekcji: Parametry dokumentów należy zaznaczyć opcję: Używaj szybkiego wybierania i  wybrać typy dokumentów mają być dostępne dla Użytkownika w tym oknie.

Wybór typów dokumentów jakie mają być widoczne dla operatora z poziomu kafelka [Dokumenty]
 Po wybraniu określonych typów dokumentów będą one dostępne w dolnej części okna w kafelku [Dokumenty]
Szybka rejestracja dokumentów z poziomu kafelka [Dokumenty]
Dokument może zostać również dodany poprzez kliknięcie ikony plusa w prawym górnym rogu okna. Następnie zostanie rozwinięta lista dostępnych dokumentów do wyboru. Jeśli w aplikacji dostępny jest kontrahent [Nieokreślonym] wówczas  po wyborze typu dokumentu pokaże się okno dokumentu z wybranym kontrahentem: Nieokreślonym. Jeżeli w aplikacji nie ma kontrahenta [Nieokreślonym] wówczas po wyborze typu dokumentu pokaże się okno z wyborem kontrahenta.

W celu poprawy niezawodności aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż umożliwiono odzyskiwanie dokumentów w przypadku  nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji. Wówczas po powrocie na menu główne pojawi się komunikat, jak na zdjęciu poniżej. Po wybraniu opcji: TAK,  dokument zostanie odzyskany.

Komunikat odzyskiwania dokumentu.

Z poziomu aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów: zamówienia sprzedaży (ZS), oferty sprzedaży (OS), zapytania ofertowego sprzedaży (ZOS), paragonu (PA), faktury sprzedaży (FS), wydania zewnętrznego (WZ), reklamacji sprzedaży (RLS), Faktury Zaliczkowej (FSL), Przesunięcia międzymagazynowego (MM-)

Dodatkowo umożliwiono wystawianie ZS i OS w walucie obcej. Podczas wystawiania tych dokumentów na nagłówku dokumentu ustawiana jest domyślna waluta z karty kontrahenta.

Uwaga
Wszystkie opcje dotyczące Vansellingu są ukrywane jeżeli użytkownik nie ma praw do wystawania: FS ,WZ, PA, MM-

Czy ten artykuł był pomocny?