Kopiowanie dokumentów

Istnieje możliwość kopiowania wielu elementów z historycznie wystawionego dokumentu. Aby takie kopiowanie wykonać należy w trakcie wystawiania skorzystać z jednego z filtrów:

  • kontrahenta – umożliwiający wybór historycznie wystawionego dokumentu dla kontrahenta wybranego w wystawianym dokumencie,
  • Wszystkie dok. – umożliwiający wybór historycznie wystawionego dokumentu dla dowolnego kontrahenta, którym opiekuje się Sprzedawca.
Filtry: Dok. kontrahenta i Wszystkie dok.

Po wybraniu historycznego dokumentu w filtrze, lista towarów zostaje zawężona do towarów, które występowały na wybranym dokumencie i są dostępne do sprzedaży przez Pracownika danemu Kontrahentowi. Kolorem fioletowym prezentowane są historyczne wartości elementów.

Dodawanie seryjne

Następnie należy wybrać opcję: Dodaj seryjnie , wybór opcji powoduje podniesienie okna, które przedstawiono poniżej.

Dodawanie seryjne, opcja: Zastosuj ilości z historycznego dokumentu
Wskazówka
Dzięki temu Sprzedawca może m.in. w szybki sposób zrealizować prośbę Klienta: „Proszę to, co ostatnio i do tego…”.

Czy ten artykuł był pomocny?