Kopiowanie wizyt

W aplikacji istnieje również możliwość kopiowania wizyt. w menu kontekstowym wizyty widoczna będzie opcja [Kopiuj].

Opcja: [Kopiuj] (menu kontekstowe wizyty zaplanowanej)

Kopiowanie pojedynczej wizyty

W przypadku pojedynczej wizyty, po wybraniu opcji [Kopiuj] z menu kontekstowego wizyty, pojawi się okno umożliwiające skopiowanie wizyty na podany termin.

Opcja kopiowania dostępna w menu kontekstowym wizyty

 

Okno kopiowania wizyty handlowej

W polach [Data] i [Godzina] podpowiada się pierwszy wolny termin począwszy od daty bieżącej, w którym może zostać zrealizowana kopiowana wizyta wzorcowa. Po ustaleniu nowego terminu dla kopiowanej wizyty należy wybrać opcję [Zapisz]. Wizyta zostanie skopiowana na podany termin.

Kopiowanie cyklu wizyt

W przypadku, gdy kopiowana wizyta jest częścią cyklu, po wybraniu opcji Kopiuj z menu kontekstowego wizyty, pojawi się okno kopiowania całego cyklu:

Okno kopiowania cyklu wizyt handlowych
Przyklad
Ustawienie okresu powtarzania na [Brak] umożliwi skopiowanie pojedynczej wizyty na podstawie cyklu.

Po ustaleniu nowych parametrów cyklu należy wybrać opcję [Zapisz]. Cykl wizyt zostanie skopiowany z uwzględnieniem podanych parametrów (terminu rozpoczęcia, powtarzania, terminu końca cyklu).

Kopiowanie tygodniowego planu wizyt

W aplikacji istnieje możliwość kopiowania tygodniowego planu wizyt.

Więcej informacji o konfiguracji parametru można znaleźć TUTAJ.

Opcja kopiowania tygodniowego planu wizyt

Po wyborze opcji [Kopiuj wizyty] pojawi się okno wyboru tygodnia, z którego będziemy chcieli skopiować wizyty oraz tygodnia, na który będziemy chcieli przenieść plan wizyt.

W zależności od zaznaczenia opcji [Tylko w obrębie miesiąca], dany tydzień skopiuje się na cały tydzień tj. od poniedziałku do niedzieli, niezależnie od zakończenia poprzedniego miesiąca i rozpoczęcia kolejnego. Jeśli natomiast opcja ta zostanie odznaczona, plan wizyt zostanie skopiowany tylko w obrębie danego miesiąca tj. jeśli następny miesiąc rozpoczyna się w czwartek, wtedy plan wizyt zostanie skopiowany do środy włącznie.

 

Okno kopiowania planu wizyt z zaznaczonym parametrem [Tylko w obrębie miesiąca]

Kopiowanie dziennego planu wizyt

W aplikacji istnieje możliwość kopiowania dziennego planu wizyt.

Więcej informacji o konfiguracji parametru można znaleźć TUTAJ.

Opcja kopiowania dziennego planu wizyt

Po wyborze opcji [Kopiuj wizyty] pojawi się okno z możliwością kopiowania tygodniowego planu wizyt. Po wybraniu opcji tygodniowy zostanie włączona opcja kopiowania dziennego planu wizyt. Użytkownik ma możliwość przełączenia dat przy użyciu przycisków oraz lub po kliknięciu w nazwę dnia tygodnia.

Okno kopiowania dziennego planu wizyt

Czy ten artykuł był pomocny?