Koszyk

Wyświetlenia zawartości Koszyka jest możliwe po przejściu na kolejną zakładkę.

Z poziomu menu kontekstowego elementy dodane do Koszyka można:

  • Zmodyfikować,
  • Skopiować,
  • Usunąć.

Ponadto z tego poziomu można także wyświetlić szczegóły karty dodanego towaru.

  • Kopiowanie
Okno: Koszyk

Po wybraniu towaru dodanego do koszyka więcej niż jeden raz, zostanie wyświetlone okno z informacją na temat dodanej ilości oraz wartości netto i brutto za elementy (wartość = ilość x cena).

Okno: Towary, towar dodany kilka razy do koszyka
  • Filtrowanie

Towary dodane do koszyka można filtrować rodzaju towaru, producencie oraz marce. Po wybraniu filtra zostaje wyświetlona lista Producentów/Marek powiązanych z towarami dodanymi do koszyka. Na liście prezentowana jest także wartość dokumentu w kontekście konkretnej Marki/Producenta.

Jeżeli na filtrze zostanie wybrana określona wartość, lista towarów w Koszyku zostanie odfiltrowana – zawężona do wybranej Marki/Producenta.

Filtr: Marka oraz Producent na zakładce Koszyk dokumentu
  • Komplety

W przypadku kompletu w zależności od konfiguracji podczas wystawiania dokumentu artykuł będący kompletem dodawany jest jako jedna pozycja lub jako poszczególne składniki kompletu.

Komplet jako całość
Komplet jako poszczególne pozycje

Po dokonaniu zmiany ilości lub ceny na towarze następuje przeliczenie poszczególnych elementów i rozdzielenie kompletu.

Komunikat o rozdzieleniu kompletu

Opcja edycji ilości dla pojedynczego elementu (składnika kompletu) może zostać zablokowana, wówczas podczas wystawiania dokumentów w aplikacji mobilnej możliwe będzie dodawanie tylko pełnych kompletów. Dotyczy to wszystkich dokumentów możliwych do wystawiania w aplikacji mobilnej przy współpracy z Comarch ERP Altum (ZS, OS, ZOS, FS, PAR, WZ, MM-). Więcej informacji na temat konfiguracji kompletu TUTAJ.

W aplikacji Comarch Mobile umożliwiono  wyświetlanie na liście towarów oraz liście pozycji dodanych do koszyka informacji o ilości i cenie w jednostce podstawowej jak i domyślnej jednostce pomocniczej.  Podejrzenie ilości i ceny w jednostce podstawowej możliwe jest już z poziomu listy towarów, bez konieczności podnoszenia kalkulacji dla pozycji.

Więcej informacji odnośnie konfiguracji tej funkcjonalności TUTAJ.

Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument można:

  • Zapisać – dokument zostanie zapisany do bufora, nie zostanie wysłany do systemu Comarch ERP Altum podczas synchronizacji,
  • Zatwierdzić – po zatwierdzeniu dokument będzie wysłany do systemu podczas synchronizacji,
  • Wyjść bez zapisu,
  • Anulować – jeśli dokument był edytowany, po wybraniu tej opcji zmiany nie zostaną zapisane.

Czy ten artykuł był pomocny?