Krok 1 – Serie

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w celu skonfigurowania systemu Comarch ERP Altum do współpracy z aplikacją Comarch Mobile jest stworzenie nowej serii odległej. W tym celu należy wejść na zakładkę [Konfiguracja]. W sekcji [Dokumenty] należy wybrać przycisk [Serie] i przycisk [Dodaj]. Następnie określamy jej [Kod] i [Nazwę] oraz ustawiamy Typ serii na [Odległy].

Definiowanie serii odległej
Uwaga
W przypadku wystawiania dokumentu WZ w aplikacji mobilnej należy stworzyć osobną serię mobilną (odległą), którą należy przypiąć na definicji WZ. Nie może być ona jednak serią domyślną. Jedna z tych serii jest stworzona dla dokumentów WZ wygenerowanych automatycznie lub ‘ręcznie’ w systemie Altum do paragonów/faktur sprzedaży, natomiast druga przeznaczona jest dla generowanych WZ z poziomu aplikacji.

 

PRZEJDŹ DO KROKU 2

Czy ten artykuł był pomocny?