Krok 5 – Grupa operatorów i operator

Następnym krokiem jest dodanie operatora, który będzie przypisany do Przedstawiciela Handlowego. W tym celu klikamy Konfiguracja\Struktura firmy\Operatorzy i naciskamy przycisk [Dodaj]. W oknie dodawania konta użytkownika wpisujemy Nazwę i Hasło nowego Operatora, a także przypisujemy mu odpowiedniego pracownika po czym zapisujemy zmiany.

Dodawanie operatora

Następnie z menu Konfiguracja\ Struktura firmy wybieramy opcję [Grupy operatorów] i dodajemy nową grupę. Uzupełniamy Nazwę, a potem w sekcji [konta nieprzydzielone do grupy] odszukujemy stworzonego chwilę wcześniej operatora i klikamy [Dodaj do grupy].

Uwaga
Ważne, aby do centrum mobilnego była przypięta tylko nowostworzona grupa operatów (bez grupy B2_default).
Dodawanie do grupy nowego pracownika

Następnym krokiem jest przypięcie odpowiednich typ cen dla grupy operatorów. W tym celu należy na wybranej grupie przejść na zakładkę [Typy cen] i przypiąć przynajmniej jeden typ ceny rozchodowej:

Przypinanie typów cen

Kolejnym krokiem jest zapisanie grupy, ponowne wejście w jej edycje i przejście na zakładkę [Obiekty], żeby określić jakie typy dokumentów będzie mógł wystawiać Operator w aplikacji Comarch Mobile mPOS. W tym celu zaznaczamy odpowiedni Typ obiektu (np. Zamówienie sprzedaży).

Grupa operatorów: Dostęp do obiektów

Następnie przechodzimy do zakładki [Dokumenty], odszukujemy na liście definicji żądany typ dokumentu (np. ZS) i klikamy jego edycję.

Lista definicji dokumentów

Następnie przechodzimy na zakładkę [Diagram] i klikamy 2 razy w strzałkę wejścia do bloku [Zainicjowany]. Po prawej stronie pojawi się lista grup operatorów, na której zaznaczamy grupy, które będą mogły wystawiać ten rodzaj dokumentu.

Diagram dokumentu

Następnie wchodzimy w zakładkę [Schemat Numeracji] i zaznaczamy wcześniej zmodyfikowany lub utworzony numerator jako domyślny.

Po zakończeniu edycji całość zapisujemy.

Uwaga
Należy pamiętać o tym, aby w przypadku wystawiania dokumentów handlowych (FS, PAR) w aplikacji udostępnić także dokument WZ w przeciwnym razie wystawianie dokumentów FS, PAR nie będzie możliwe.

PRZEJDŹ DO KROKU 6

Czy ten artykuł był pomocny?