Krok 7 – Kontrahenci

W aplikacji jest możliwość pobierania wszystkich kontrahentów oraz grup kontrahentów, których opiekunem jest dany przedstawiciel. Funkcjonalność ta daje większą elastyczność podczas wyznaczania zakresu pracy przedstawicieli poprzez określenie tych kontrahentów, którzy mają być obsługiwani przez danego przedstawiciela handlowego.

Aby do aplikacji byli pobierani kontrahenci, którymi opiekuje się dany przedstawiciel, należy na centrum mobilnym zaznaczyć parametr [Pobieranie kontrahentów wg opiekuna].

Ustawienie na centrum mobilnym: pobieranie kontrahentów według opiekuna

W systemie Comarch ERP Altum nie trzeba tworzyć dodatkowych grup, podziałów, wystarczy przypisać opiekuna (pracownika), na grupie czy danym kontrahencie lub na rejonie z poziomu aplikacji webowej Comarch Mobile Zarządzanie. Należy również pamiętać o sprawdzeniu na zakładce Dostępność czy centrum mobilne ma odpowiednie uprawnienia.

Opiekun na grupie kontrahentów
Opiekun na karcie kontrahenta

PRZEJDŹ DO KROKU 8

Czy ten artykuł był pomocny?