Krok 8 – Artykuły

W Comarch ERP Altum (od wersji 2018.1) na karcie artykułu na zakładce dostępność jest możliwość określenia, w których centrach struktury artykuł jest dostępny, które centrum struktury praw posiada uprawnienia właściciela artykułu,  oraz które centra mają uprawnienia do modyfikacji danego artykułu.

Karta artykułu, zakładka Dostępność

Również, grupa do której należy artykuł powinna być udostępniona dla centrum Mobilnego z poziomu [Dostępności obiektów].

Dostępność obiektów, udostępnienie grupy towarowej

PRZEJDŹ DO KROKU 9

Czy ten artykuł był pomocny?