Krok 9 – Zatowarowanie magazynu mobilnego

Aby móc dokonywać sprzedaży bezpośredniej konieczne jest skonfigurowanie dokumentów MM- (dla wydań) oraz MM+ (dla przyjęć) wchodząc w [Konfiguracja] / [Struktura firmy] / [Struktura praw] / [Centrum mobilne] / [Dokumenty], a następnie dokumenty MM- i MM+.

Podczas konfiguracji dokumentu MM- należy pamiętać aby:

  • magazyn mobilny był magazynem domyślnym
  • na definicji dokumentu dodać magazyn lokalny
Konfiguracja magazynów na definicji dokumentu MM-

Podczas konfiguracji dokumentu MM+ należy pamiętać aby:

  • magazyn lokalny był magazynem domyślnym
  • na definicji dokumentu dodać magazyn mobilny
Konfiguracja magazynów na definicji dokumentu MM+

Aby towary przesunąć na magazyn mobilny należy z poziomu Comarch ERP Altum wystawić dokument MM- na magazyn mobilny, a następnie wygenerować do niego MM+ i go zatwierdzić.

Po wykonaniu synchronizacji na urządzeniu mobilnym wygenerowany dokument przesunięcia pojawi się na liście przyjęć. Niezrealizowane przyjęcie wyświetla się w kolorze zielonym, a towary z tego dokumentu widoczne są w aplikacji na liście towarów do przyjęcia.

W przypadku dokonywania zwrotu, w aplikacji dostępne są dwie opcje – możliwe do zmiany z poziomu kafelka [Ustawienia]:

  • zwrot ręczny – sami wybieramy, które chcemy dodać na dokument MM-
  • zwrot automatyczny – po wybraniu opcji Zwróć, wszystkie towary z niezerowymi stanami na magazynie mobilnym dodawane są do koszyka automatycznie
Konfiguracja zwrotu towarów

Czy ten artykuł był pomocny?