Lista towarów

Po wyborze przycisku dodania nowego dokumentu zostanie wyświetlone okno: Towary.

Okno [Lista towarów]
Uwaga
Lista towarów może zostać ograniczona do określonej grupy towarów w zależności od wybranego kontrahenta poprzez określenie grupy towarów na karcie kontrahenta w systemie Comarch ERP Altum.

Stany towarów, które nie są dostępne na magazynie prezentowane są na liście w kolorze czerwonym.
W widoku poziomym lista towarów w trakcie wystawiania dokumentu jest podzielona na trzy części:

  • Lista towarów ze wszystkimi zakładkami dokumentu
  • Szczegóły towaru
  • Szczegóły elementu (duża kalkulacja)
Wystawianie dokumentu, zakładka [Towary] – widok poziomy
Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu.

W górnym pasku okna:

  • z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia
  • z prawej strony przycisk zapisania elementu
  • ikonka dodania informacji dodatkowej.

Filtrowanie

Istnieje możliwość zawężenia listy towarów poprzez wykorzystanie filtrów dostępnych w dolnej części okna.
Po wybraniu przycisku  użytkownik może dokonać wyboru kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy towarów.

Filtr na liście towarów

W aplikacji udostępniono filtrowanie listy kontrahentów po kilku atrybutach jednocześnie. Po wybraniu opcji [Informacje dodatkowe] pokazuje się lista atrybutów:

Wybór klasy atrybutu w filtrze na liście kontrahentów

W przypadku wyboru kryterium: Po towarach zostanie wyświetlone okno, w którym będzie możliwość wyboru, czy filtrowanie będzie odbywało w oparciu o nazwę lub kod towaru, czy o EAN przypisany do jego karty.

Filtr na liście towarów, wybór kryterium: Po towarach

Filtr [Promocje] jest dostępny w przypadku, gdy nie została zablokowana widoczność promocji.

Czy ten artykuł był pomocny?