Zmiana statusu RLS

Po zatwierdzeniu dokumentu RLS i synchronizacji, w systemie następuje realizacja dokumentu reklamacji. Po wykonanej synchronizacji w Comarch Mobile Sprzedaż aktualizuje się status reklamacji na pozycjach dokumentu oraz na nagłówku. Jeżeli pozycje mają różne statusy, to status reklamacji na całym dokumencie odpowiada najwcześniejszemu (najniższemu) statusowi którejkolwiek z pozycji tego dokumentu.

Zmiana statusu reklamacji na pozycjach
Status reklamacji całego dokumentu odpowiadający najniższemu statusowi

Pola oznaczone symbolem  są możliwe do edycji po naciśnięciu przycisku.

Po naciśnięcie przycisku  na pozycji dokumentu RLS zostają wyświetlone wszystkie etapy realizacji danej pozycji. Jeżeli jednym z etapów realizacji pozycji było: „Wydanie nowego towaru (FS)” i operator mobilny ma włączoną synchronizację dokumentów z centrali wówczas istnieje możliwość podglądu zarejestrowanego dokumenty sprzedaży, poprzez naciśnięcie przycisku .

Szczegóły realizacji dokumentu RLS

Czy ten artykuł był pomocny?