Możliwość wystawiania dokumentów na wiele magazynów

W aplikacji Comarch Mobile mPOS jest możliwość wystawianie dokumentu ZS (Zamówienie Sprzedaży), OS (Oferta Sprzedaży), FS (Faktur Sprzedaży), PA (Paragonów) oraz WZ (Wydanie Zewnętrzne) na wiele magazynów, dla dokumentów (MM-) opcja nie jest dostępna. Funkcjonalność ta polega na tym, iż istnieje możliwość zmiany magazynu z poziomu nagłówka dokumentu oraz z poziomu karty towaru dodanego do koszyka.

  • Dokumenty ZS, OS można wystawiać wyłącznie na magazyn lokalny, aplikacja nie kontroluje stanów magazynowych.
  • Dokumenty FSL są powiązane z dokumentami ZS, w związku z czym wystawiane są na magazyn lokalny.
  • Dokumenty FS, PA można wystawiać na:
    • magazyn mobilny, wtedy zasoby są pobierane z magazynu mobilnego, stany magazynowe są kontrolowane,
    • magazyn lokalny, wtedy aplikacja nie będzie kontrolować stanów magazynowych (sprzedaż z brakami szerzej opisana została TUTAJ).
  • Dokumenty WZ można wystawiać wyłącznie na magazyn mobilny, zasoby są pobierane z magazynu mobilnego, stany magazynowe są kontrolowane,
Konfiguracja systemu Comarch ERP Altum została przedstawiona w dokumencie: Comarch Mobile mPOS– Instalacja i konfiguracja we współpracy z Comarch ERP Altum.

Zmiana magazynu na nagłówku dokumentu ZS
Zmiana magazynu na karcie towaru dodanego do koszyka podczas wystawiania dokumentu ZS

Jeśli w koszyku są już dodane pozycje towarowe podczas zmiany magazynu na nagłówku dokumentu pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej.

Zmiana magazynu na karcie towaru dodanego do koszyka podczas wystawiania dokumentu ZS

TAK –  zaznaczenie opcji powoduje aktualizację magazynu na wszystkich pozycjach w koszyku

NIE – zaznaczenie opcji powoduje pozostawianie aktualnie wskazanego magazynu

ANULUJ – cofa operacje przywracając wcześniej wybrany na nagłówku magazyn.

Jeżeli podczas wystawania dokumentu ZS w aplikacji na pozycjach zostaną wskazane różne magazyny, wówczas na nagłówku takiego dokumentu zostanie wyświetlone dodatkowe pole: „Wartość pozycji (ze względu na magazyn)”, wraz z prezentacją wartości pozycji zamawianych z danego magazynu.

Wartości pozycji (ze względu na magazyn)

Czy ten artykuł był pomocny?