Dodawanie atrybutów oraz załączników na nagłówek dokumentu

Aby użytkownik posiadał możliwość przypisania danego atrybutu na pozycję dokumentu konieczne jest jego właściwe zdefiniowanie oraz przypięcie do odpowiedniego obiektu w systemie Comarch ERP Altum.

W tym celu należy, w systemie Comarch ERP Altum, wybrać opcję Atrybuty. Następnie na zakładce lista atrybutów podnieść do edycji konkretny atrybut i zaznaczyć parametry Podgląd i Edycja w sekcji Mobile Sprzedaż oraz przypiąć ją do danego obiektu (zakładka: Lista obiektów).

Na pozycji można dodać następujące typy atrybutów:

  • Lista: zamknięta i otwarta (w aplikacji atrybut lista otwarta będzie zachowywał się analogicznie jak lista zamknięta: zostanie wyświetlona lista z wartościami określonymi w Comarch ERP Altum, nie ma możliwości dodania innych wartości niż zdefiniowane w systemie ERP)
  • Liczba
  • Tekst
  • Data
  • Słownik
  • Wartość logiczna
Jeżeli dany atrybut jest oznaczony, jako Wymagany w systemie Comarch ERP Altum, w aplikacji Comarch Mobile mPOS jest oznaczony znakiem .

Uwaga
Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu.

Aby dodać atrybut na nagłówek dokumentu należy:

  • rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasę atrybutu i wpisać/wybrać wartość,
  • lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Informacje dodatkowe na nagłówku dokumentu.

Aby dodać załącznik na nagłówku dokumentu należy:

  • rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj załącznik,
  • lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Załączniki na nagłówku dokumentu.
Dodawanie atrybutów i załączników na nagłówku dokumentu

 

Więcej informacji o załącznikach w aplikacji znajduje się TUTAJ.

Czy ten artykuł był pomocny?