Odwrotne obciążenie

W aplikacji Comarch Mobile mPOS istnieje możliwość obsługi odwrotnego obciążenia, czyli procedury odwrotnego naliczania VAT przez nabywcę a nie odbiorcę.

Obsługa odwrotnego obciążenia w aplikacji Comarch Mobile mPOS jest dostępna po odpowiedniej konfiguracji w systemie ERP:

  • włączeniu odpowiedniego parametru w konfiguracji systemu ERP,
  • ustawieniu na karcie kontrahenta, że podatnikiem jest nabywca,
  • zdefiniowaniu stawek VAT dla odwrotnego obciążenia,
  • oznaczeniu odpowiednich towarów objętych odwrotnym obciążeniem.

Podczas wystawiania dokumentów niefiskalnych z kontrahentem i towarem objętym odwrotnym obciążeniem wartości elementu są wyliczane w oparciu o zdefiniowaną stawkę VAT odwrotnego obciążenia.

Pozycja dokumentu z odwrotnym obciążeniem

Konfiguracja obsługi odwrotnego obciążenia opisana jest TUTAJ.

Zgodnie z przepisami, na wystawianym dokumencie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą nie wykazuje się należnego podatku VAT. Zamiast informacji o wysokości oraz wartości stawek VAT z pozycji prezentowana jest adnotacja o odwrotnym obciążeniu na wydruku dokumentu.

Adnotacja o odwrotnym obciążeniu na wydruku dokumentu

Czy ten artykuł był pomocny?