Możliwość wystawiania dokumentu ZS, OS oraz WZ na wiele magazynów

W aplikacji Comarch Mobile Sales jest możliwość wystawianie dokumentu ZS (Zamówienie Sprzedaży), oraz OS ( Oferta Sprzedaży) oraz WZ ( Wydanie Zewnętrzne) na wiele magazynów, dla pozostałych dokumentów (FS, PA, MM-) opcja nie jest dostępna. Funkcjonalność ta polega na tym, iż istnieje możliwość zmiany magazynu z poziomu nagłówka dokumentu oraz z poziomu karty towaru dodanego do koszyka.

Konfiguracja systemu Comarch ERP Altum została przedstawiona TUTAJ.

  • Dokumenty ZS, OS można wystawiać wyłącznie na magazyn lokalny, aplikacja nie kontroluje stanów magazynowych.
  • Dokumenty WZ można wystawiać wyłącznie na magazyn mobilny, zasoby są pobierane z magazynu mobilnego i  stany magazynowe są kontrolowane,
Zmiana magazynu na nagłówku dokumentu ZS
Zmiana magazynu na karcie towaru dodanego do koszyka podczas wystawiania dokumentu ZS

Jeśli w koszyku są już dodane pozycje towarowe podczas zmiany magazynu na nagłówku dokumentu pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej.

Zmiana magazynu na karcie towaru dodanego do koszyka podczas wystawiania dokumentu ZS

TAK-  zaznaczenie opcji powoduje aktualizację magazynu na wszystkich pozycjach w koszyku

NIE- zaznaczenie opcji powoduje pozostawianie aktualnie wskazanego magazynu

ANULUJ- cofa operacje przywracając wcześniej wybrany na nagłówku magazyn.

Jeżeli podczas wystawania dokumentu ZS w aplikacji na pozycjach zostaną wskazane różne magazyny, wówczas na nagłówku takiego dokumentu zostanie wyświetlone dodatkowe pole: „Wartość pozycji (ze względu na magazyn)”, wraz z prezentacją wartości pozycji zamawianych z danego magazynu.

Wartości pozycji (ze względu na magazyn)

Czy ten artykuł był pomocny?