Możliwość zatwierdzania dokumentu bez podpisu

W aplikacji istnieje możliwość pominięcia podpisu podczas wystawienia dokumentu. Funkcjonalność ta wymaga zmodyfikowanie pliku documentsnumerators.altum, (Serwer synchronizacji/Methods/documentsnumerators) . Należy dodać warunek dotyczący konkretnego dokumentu na którym chcemy pominąć krok „Podpis”. Poniżej przedstawiono przykład jak skonfigurować funkcjonalność pominięcia kroku z podpisem na dokumencie Zamówienie (ZS). Przy wystawianiu pozostałych dokumentów podpis będzie wymagany.

WHEN NamespaceEntry = 'Comarch.B2.Sales.Documents.SalesOrderManager’ THEN 0 /*ZS*/

      ELSE 1

                END AS IsSignatureRequired

Możliwość zatwierdzania dokumentu bez podpisu

Czy ten artykuł był pomocny?