Okno edycji pozycji reklamacji

Po dokonaniu wyboru towaru z listy następuje podniesienie okna edycji pozycji reklamacji, pokazane na poniższym zrzucie:

Okno edycji pozycji reklamacji
Uwaga
W systemie Comarch ERP Altum zostały zdefiniowane następujące predefiniowalne rodzaje żądań reklamującego: Usuniecie wady, Wymiana na nowy, Zwrot pieniędzy. Użytkownik ma możliwość definiowania indywidualnych rodzajów żądań z poziomu Słownika kategorii.
Żądanie reklamującego
Status realizacji

Użytkownik może określić także status realizacji, który domyślnie ustawiony jest na status: Rozpatrywana oraz uzupełnić przyczynę reklamacji.

Każdy element dokumentu reklamacji sprzedaży można powiązać ze wskazanym dokumentem historycznym (przy czym nie jest to konieczne).

Powiązania można dokonać na dwa sposoby:

  • Wpisując konkretną wartość np. FS/2017/00002/mob w pole tekstowe.
  • Wybierając przycisk Dokument. Po naciśnięciu przycisku podniesiona zostanie lista dokumentów historycznych powiązanych z danym kontrahentem, na których znajduje się reklamowany towar.
Wybór dokumentu z listy skutkuje powiązaniem elementu reklamacji z konkretnym dokumentem.  Aby usunąć powiązanie elementu reklamacji z dokumentem należy przytrzymać dłużej przycisk .

Czy ten artykuł był pomocny?