Zakładka: Towary

Zakładka Towary nieco różni się od tej dostępnej w przypadku innych dokumentów. Na liście prezentowane są wszystkie towary dostępne w magazynie (niezależnie od wprowadzonych ograniczeń dostępności towarów dla kontrahenta), natomiast nie są prezentowane stany magazynowe towaru oraz jego ceny.

Zakładka Towary: Dokument RLS

Filtr: Dokument

Aplikacja Comarch Mobile umożliwia zarówno zareklamowanie całego dokumentu, jak i poszczególnych jego pozycji. Aby zareklamować cały dokument konieczne jest wykorzystanie filtra Dok. kontrahenta.

Filtr: Dokument kontrahenta

Po dokonaniu wyboru filtra Dok. kontrahenta ukaże się lista wszystkich dokumentów handlowych (FS, PA, WZ) zarejestrowanych na danego kontrahenta, zarówno przez Przedstawiciela Handlowego, jak i w innych oddziałach (o ile włączona jest opcja pobierania dokumentów z centrali). Przy każdej pozycji podany będzie numer dokumentu, data wystawienia, jego wartość netto i brutto i ilość pozycji.

Filtr Dokument – widok listy dokumentów

Po wskazaniu żądanego dokumentu lista towarów zostanie zawężona wyłącznie do tych, które znajdowały się na reklamowanym dokumencie.

Odfiltrowana lista elementów z dokumentu historycznego

Przedstawiciel handlowy może w tym momencie zareklamować poszczególne pozycje, poprzez kliknięcie w nie i wypełnienie odpowiednich pól lub wykonać tę czynność automatycznie dla wszystkich elementów, korzystając z opcji dodawania seryjnego.

Po wybraniu danej pozycji z odfiltrowanej listy pojawi się informacja jakiego dokumentu sprzedażowego dotyczy wybrana pozycja.

Czy ten artykuł był pomocny?