Planowanie wizyty bez podania wzorca

Istnieje możliwość dodania nowej wizyty bez określania wzorca. Podczas planowania takiej wizyty należy pole: Wzorzec pozostawić puste. Funkcjonalność ta jest możliwa, jeśli na grupie operatorów w Comarch ERP Altum na zakładce Inne Uprawnienia jest Aktywny parametr Możliwość planowania wizyt bez podania wzorca.

Wizyta bez wzorca

Czy ten artykuł był pomocny?