Planowanie wizyty handlowej z poziomu Terminarza

Wizyty mogą być planowane jeżeli będzie dostępny co najmniej jeden wzorzec wizyty.

Okno planowania wizyty składa się z czterech zakładek:

  • Wzorzec wizyty
  • Kontrahenci
  • Koszyk
  • Dzień

Wzorzec wizyty

Wzorzec wizyty – okno otwarte jako pierwsze podczas planowania wizyty, zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Wzorzec wizyty

Z poziomu zakładki [Wzorzec wizyty] można dokonać wyboru typu, czasu trwania oraz dnia, na który ma zostać zaplanowana wizyta. Dodatkowo można również zdefiniować ewentualne powtórzenia wizyty (działania cykliczne). Możliwe do wyboru powtórzenia zostały zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Wzorzec wizyty: dialog wyboru typu powtarzania cyklicznego na WH

Kontrahenci

Kontrahenci – okno, w którym należy wybrać kontrahenta, dla którego zostanie zaplanowana dana wizyta. Okno zostało zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Wizyta handlowa: zakładka [Kontrahenci]
Po naciśnięciu na przycisk zostanie wyświetlone menu zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Wizyta handlowa: zakładka [Kontrahenci], zaplanuj dla wszystkich
Jeżeli okaże się ze kontrahent, na którego ma być zaplanowana wizyta nie figuruje na liście kontrahentów (nie został jeszcze dodany do bazy danych), to możliwe jest jego dodanie z poziomu okna planowania wizyty handlowej. W tym celu należy z paska postępu wybrać przycisk: , a następnie opcję Dodaj kontrahenta.

Pojawi się okno dodawania nowego kontrahenta, w którym należy wprowadzić informacje o kontrahencie.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych kontrahent zostanie dodany do listy kontrahentów i możliwe będzie dodanie go do koszyka planowanej wizyty.

Koszyk

Koszyk – okno, w którym prezentowana jest lista wizyt, która zostanie stworzona po naciśnięciu przycisku: .

Wizyta handlowa: zakładka [Koszyk]

Dzień

Dzień – okno można zobaczyć zaplanowane działania w ujęciu dziennym.

Wizyta służbowa: zakładka [Dzień]

Czy ten artykuł był pomocny?