Raport: Ranking towarów zakupionych przez kontrahenta

Raport przedstawiający ranking towarów zakupionych przez kontrahenta w wybranym przez operatora okresie czasu jest tworzony na podstawie informacji znajdujących się w bazie mobilnej. W raporcie pod uwagę brane są faktury sprzedaży oraz paragony.

Raporty: Edycja parametrów raportu

Na wyświetlonej liście kontrahentów istnieje możliwość:

  • Odfiltrowanie wyświetlonej listy kontrahentów poprzez naciśnięcie ikony lupy.
Odfiltrowanie wyświetlonej listy kontrahentów
  • Założenia karty nowego kontrahenta poprzez wybranie ikony  wyświetlonej na action barze. Dodany kontrahent zostaje automatycznie wybrany jako jeden z parametrów raportu.
  • Weryfikacja kontrahenta w systemie VIES poprzez naciśnięcie ikony  wyświetlonej na action barze. Kontrahent dodany za pomocą tej opcji, zostaje automatycznie wybrany jako jeden z parametrów raportu. Więcej informacji o weryfikacji kontrahenta za pomocą numeru NIP można znaleźć TUTAJ.
Raporty: Ranking towarów zakupionych przez kontrahenta

Raport ten jest również domyślnie dostępny z poziomu karty danego kontrahenta, listy kontrahentów i listy pozycji dokumentów. Po wybraniu danego kontrahenta przy wyświetleniu parametrów raportu, kontrahent zostanie automatycznie wybrany. Istnieje natomiast możliwość wyboru innego kontrahenta z listy.

Czy ten artykuł był pomocny?