Raport: Sprzedaż SKU

Raport: Sprzedaż SKU został zaprezentowany na rysunku poniżej

Raporty: Sprzedaż SKU

Raport prezentuje sprzedaż towarów w wybranym okresie z podziałem na jednostki.

W celu zmiany parametrów wywołania raportu należy wybrać przycisk: . Edycja parametrów raportu umożliwia określenie daty początkowej oraz końcowej.

Raporty: Edycja parametrów raportu

Czy ten artykuł był pomocny?