Raport: Wartość sprzedaży dla kontrahenta

Raport: Wartość sprzedaży dla kontrahenta został zaprezentowany poniżej:

Raporty: Wartość sprzedaży dla kontrahenta

W celu zmiany parametrów wywołania raportu należy wybrać przycisk: . Edycja parametrów raportu umożliwia określenie daty początkowej oraz końcowej.

Raporty: Edycja parametrów raportu

Raport ten jest również domyślnie dostępny z poziomu karty danego kontrahenta, jak i z list kontrahentów. Po wybraniu danego kontrahenta przy wyświetleniu parametrów raportu, kontrahent zostanie automatycznie wybrany.

Czy ten artykuł był pomocny?