Sprzedaż z brakami

Funkcjonalność umożliwia dokonanie sprzedaży z magazynu lokalnego towaru, dla którego zasoby nie zostały jeszcze zaewidencjonowane w systemie. W systemie ERP, po wykonaniu synchronizacji takiego dokumentu z aplikacji mobilnej, zarejestrowany zostanie brak odpowiedniego zasobu, a odpowiedni proces BPM wygeneruje dokumenty WZ, kiedy zasoby znajdą się już na magazynie.

Aby umożliwić sprzedaż towaru  z magazynu lokalnego, na nagłówku dokumentu FS/PA w sekcji Dystrybutor/Magazyn musi znajdować się magazyn lokalny. Jeżeli na definicji dokumentu został ustawiony magazyn lokalny jako domyślny, pojawi  się on automatycznie na nagłówku dokumentu, w przeciwnym razie należy dokonać odpowiedniej zmiany.

Uwaga
Po dodaniu co najmniej jednej pozycji na dokument FS/PA edycja magazynu jest już niemożliwa.
Sprzedaż z brakami

Czy ten artykuł był pomocny?