Ukrywanie i zmiana kolejności elementów w aplikacji

Istnieje możliwość ukrywania oraz zmiany kolejności elementów aplikacji.

Poszczególne elementy można ukrywać dokonując zmian w pliku ListPositions, znajdującym się w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\ViewsConfiguration.

Poszczególne sekcje w pliku odpowiadają za ukrywanie:

  • elementów menu głównego aplikacji:

<activity name=”comarch.mobile.vendor.core.activities.MainActivity”>

  • danych na karcie kontrahenta:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.core.adapters.ContractorAdapter”>

  • danych na karcie dodawania nowego kontrahenta:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.core.fragments.AddContractorFragment”>

  • danych na dokumencie:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.documents.adapters.DocumentHeaderAdapter”>

  • danych na pozycji dokumentu:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.documents.controls.DocumentPositionHeaderLinearLayout”>

  • danych na pozycji dokumentu RLS:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.documents.controls.ComplaintDocumentPositionHeaderLinearLayout”>

Przyklad
Aby ukryć element menu głównego Dzień należy zmienić wpis “VISIBLE” na “INVISIBLE”, np:

<position name=”DAY” visibility=”INVISIBLE” />

Jeżeli natomiast chodzi o zmianę kolejności elementów w aplikacji, to należy zmienić kolejność wierszy w pliku ListPositions. Po wykonaniu synchronizacji elementy w aplikacji powinny wyświetlić się w nowej kolejności.

Istnieje także możliwość przypisania konkretnego widoku aplikacji dla konkretnego użytkownika. W tym celu należy w katalogu ViewsConfiguration utworzyć nowy folder o nazwie danego użytkownika i wkleić zmodyfikowany plik ListPositions.xml.

Przyklad

Uproszczenie menu głównego do takiego jakie było w pierwszej wersji aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż (widoczne elementy: Kontrahenci i Terminarz)

Ukrywanie elementów w menu głównym (z prawej strony: okno menu głównego przed zmianami, z lewej: okno menu głównego po zmianach)

Fragment pliku ListPosition po zmianach:

                <activity name=”com.comarch.mobile.vendor.core.activities.MainActivity”>

                <position name=”DAY” visibility=”INVISIBLE” />

                    <position name=”CALENDAR” visibility=”VISIBLE” />               

                    <position name=”CONTRACTORS” visibility=”VISIBLE” />

                    <position name=”MESSAGES” visibility=”INVISIBLE” />

                   <position name=”SERVICE” visibility=”INVISIBLE” />

                    <position name=”DOCUMENTS” visibility=”INVISIBLE” />

                    <position name=”ITEMS” visibility=”INVISIBLE” />

                    <position name=”CASH” visibility=”INVISIBLE” />

                    <position name=”REPORTS” visibility=”INVISIBLE” />              

                    <position name=”SYNC” visibility=”VISIBLE” />           

                    <position name=”SYNCSTATE” visibility=”VISIBLE” />      

Czy ten artykuł był pomocny?