Wystawianie dokumentów zamówienia sprzedaży i oferty sprzedaży w innej walucie

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż umożliwiono wystawianie zamówień i ofert sprzedaży w walucie obcej. Podczas wystawiania dokumentów OS i ZS na nagłówku dokumentu ustawiana jest waluta domyślna z karty kontrahenta. Aby zmienić walutę domyślną na karcie kontrahenta należy na zakładce [Główne] przejść do katalogu kontrahenci, zakładka [Handlowe][Domyślne warunki handlowe].

Dodatkowo operator ma możliwość zmiany waluty oraz jej kursy w zależności od nadanych mu uprawnień. W zależności od wartości parametru [CanChangeCurrency] operator ma możliwość lub blokadę zmiany:

  • Samej waluty
  • Samego kursu waluty
  • Zarówno waluty i kursu waluty
Parametr [CanChangeCurrency] może przyjmować trzy wartości:
  • 1 – zmiana waluty na nagłówku dokumentu możliwa, zmiana kursu waluty niemożliwa – wartość domyślna,
  • 2 – zmiana waluty na nagłówku dokumentu możliwa, zmiana kursu waluty możliwa,
  • 0 – zmiana waluty na nagłówku dokumentu niemożliwa, zmiana kursu waluty na nagłówku dokumentu niemożliwa, wystawienie dokumentu możliwe tylko w walucie zdefiniowanej na karcie kontrahenta.
Wartość parametru należy edytować w pliku configuration.altumx.statement znajdujący się w folderze C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods.

Edycję waluty lub kursu waluty można wykonać jedynie wtedy, gdy w koszyku nie ma jeszcze dodanych towarów.

Czy ten artykuł był pomocny?