Wyszukiwanie historycznych transakcji na podstawie indeksu towarowego

Funkcjonalność ta pozwala na wyszukiwanie historycznych transakcji podczas wystawiania dokumentu za pomocą wskazanego towaru z listy.

Podczas wystawiania dokumentu handlowego, sprzedawca będzie miał możliwość podejrzenia ilości danego towaru na historycznym dokumencie oraz numeru tego dokumentu w sytuacji, gdy kontrahent będzie chciał zamówić/kupić towar, który w przeszłości został już u nas zakupiony.

Podczas wystawiania dokumentu w aplikacji, z poziomu listy towarów, należy rozwinąć menu kontekstowe dla wybranego przez nas towaru. W menu tym znajduje się opcja Historyczne transakcje, jak poniżej:

Opcja Historyczne transakcje dostępna z poziomu menu kontekstowego na liście towarów

Po wyborze opcji historycznych transakcji zostanie wyświetlone okno historycznych transakcji, na których pojawił się wybrany przez nas towar:

Lista dokumentów historycznych, na których wybrana została wskazana pozycja

Po rozwinięciu menu przy danym dokumencie pojawi się lista działań, jak poniżej:

Możliwe opcje po rozwinięciu menu dokumentu

W zależności od wyboru danej opcji użytkownik będzie miał możliwość:

  • Podgląd – podejrzenia dokumentu tj. informacji o towarach, nagłówku oraz warunków handlowych
  • Kopiuj pozycję – skopiowania wybranej pozycji, czego skutkiem będzie dodanie pozycji na listę towarów na tworzonym dokumencie. Po tej czynności w aplikacji pojawi się informacja: Pozycja została dodana do koszyka.
  • Kopiuj dokument – skopiowania wszystkich pozycji z historycznego dokumentu. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno jak poniżej:
Wybór dokumentu, na który operator chce skopiować pozycje towarowe

Na wyświetlonym oknie użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji:

  • Pomiń towary będące w koszyku – jeżeli któraś z pozycji kopiowanego dokumentu pokrywa się z towarem, który jest już dodany na dokument, pozycja taka nie zostanie dodana ponownie do koszyka,
  • Zastosuj ilości z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, towary zostaną dodane na dokument w ilościach wynikających z historycznego dokumentu,
  • Zastosuj cenę z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, ceny na pozycjach zostaną ustawione zgodnie z historycznym dokumentem. Opcja niedostępna jeśli użytkownik ma zablokowaną możliwość edycji cen na dokumencie,
  • Zastosuj rabat z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, rabaty na pozycjach zostaną ustawione zgodnie z historycznym dokumentem. Opcja niedostępna jeśli użytkownik ma zablokowaną możliwość edycji cen na dokumencie.
Po wyborze dokumentu w aplikacji zostanie wyświetlone okno prezentujące pozycje towarowe na generowanym dokumencie.

Lista pozycji na generowanym dokumencie

Istnieje możliwość filtrowania listy towarów. Filtr „Dok. Kontrahenta” automatycznie zawężany jest do wybranej wcześniej transakcji historycznej.

Okno filtru Dok. kontrahenta

Czy ten artykuł był pomocny?