Zasady pracy z aplikacją Comarch Mobile

Uwaga
Niedozwolona jest sytuacja, kiedy na jednym urządzeniu następuje zalogowanie się i synchronizacja (np. w celach testowych) na użytkownika, który równolegle pracuje produkcyjnie na innym urządzeniu.

Wywołanie synchronizacji na pustej bazie mobilnej spowoduje wyczyszczenie odpowiednich pól i mapowań w systemie Comarch ERP, co będzie skutkowało licznymi problemami w pracy operatora działającego produkcyjne (kłopoty z dodaniem nowych kontrahentów, nieprawidłowa realizacja zamówień).

W sytuacji, kiedy występuje potrzeba testowego przesynchronizowania się na aktywnego przedstawiciela/operatora należy wykonać backup bazy systemu ERP i odtworzyć ją obok bazy produkcyjnej, a następnie zalogować się i przesynchronizować z bazą testową.

Generowanie bazy na nowo na urządzeniu i przechowywanie backupów

Aby wygenerować bazę na nowo należy:

  • Usunąć bazę mobilną znajdującą na urządzeniu w pamięci wewnętrznej w katalogu Documents (nazwa bazy: data.db, baza może być podzielona na kilka plików np. data.db, data.db-shm, data.db-wal – należy usunąć je wszystkie). Po usunięciu mobilnej bazy wszystkie dane zostaną utracone.
  • Wymusić zamknięcie aplikacji mobilnej z poziomu zarządzania aplikacjami. Należy wejść w [Zarządzanie aplikacjami] wybrać [Comarch Mobile], a następnie opcję [Wymuś zatrzymanie].
  • Wymusić zatrzymanie można też poprzez reinstalację aplikacji. W tym celu należy uruchomić i zainstalować plik [Vendor.Core.apk] znajdujący się w pamięci wewnętrznej urządzenia w katalogu Documents.
  • Uruchomić aplikację Comarch Mobile Sprzedaż i wykonać pierwszą synchronizację.
Backupy bazy przechowywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia w katalogu MoSBackups. Backupy sprzed konwersji oznaczane są sufiksem 'auto’.

Folder z backupami bazy na urządzeniu

Umożliwienie utworzenia bazy danych i przechowywanie załączników na karcie SD

W aplikacji została wprowadzona możliwość tworzenia bazy danych i przechowywania załączników na karcie SD. Jeżeli użytkownik zaznaczy ustawienia dotyczące używania zewnętrznej pamięci, wówczas baza danych i załączniki będą przechowywana na zewnętrznej pamięci telefonu. Aby skorzystać z tej opcji konieczne jest zaznaczenie ustawień w aplikacji. Opisane ustawienia będą dostępne po umieszczeniu karty pamięci w urządzeniu.

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż, tworzenie bazy mobilnej

Czy ten artykuł był pomocny?