Zatwierdzanie dokumentu – zakładka Podpis

Po wybraniu przycisku Podpisz należy wprowadzić podpis (przez pracownika kontrahenta, z którym prowadzona jest transakcja lub samego przedstawiciela handlowego).

Okno: Podpis

Po wybraniu opcji: [Zatwierdź i wyślij] pojawi się okno zaprezentowane poniżej:

Okno: Zatwierdź i wyślij

Opcja: Powrót

Wybranie przycisku: [Powrót] dostępnego na urządzeniu podczas rejestracji dokumentu spowoduje wyświetlenie okna zaprezentowanego na rysunku poniżej:

Wyjście z rejestracji dokumentu

Jeżeli podczas rejestrowania dokumentu przynajmniej jeden towar został dodany do Koszyka, wówczas podczas próby wyjścia bez zapisu z dokumentu zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat informujący o istnieniu pozycji w koszyku. Na tym poziomie użytkownik będzie musiał określić czy na pewno chce wyjść bez zapisu dokumentu.

Czy ten artykuł był pomocny?